0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Singapore Singapore Open, Mixed Doubles
Rivaldy R./Mentari P.H.
-
-
Jordan P./Oktavianti M.D.
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Puavaranukroh D./Taerattanachai S.
-
-
Kaneko Y./Matsutomo M.
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A.
-
-
Goh S.H./Lai S.J.
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۰
Tabeling R./Piek S.
-
-
Seo S./Chae Y.
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
Yamashita K./Shinoya N.
-
-
Chen T.J./Toh W.E.
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
  Singapore Singapore Open, Doubles
Liang W.K./Wang C.
-
-
Bay-Smidt M./Moelhede L.
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Fikri M.S./Maulana B.
-
-
Lee Y./Wang C.L.
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Popov C./Popov T.J.
-
-
Ong Y.S./Teo E.Y.
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Gideon M.F./Sukamuljo K.S.
-
-
Su C.H./Ye H.W.
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Kang M.H./Seo S.J.
-
-
Hoki T./Kobayashi Y.
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Lu C.Y./Yang P.H.
-
-
Ren X.Y./Tan Q.
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Koga A./Saito T.
-
-
Rankireddy S./Shetty C.
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A.
-
-
Kusumawardana P./Rambitan Y.
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Choi S.G./Kim W.H.
-
-
Hall A./Dunn A.
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
  Singapore Singapore Open Women
Gregoria Mariska Tunjung
-
-
Beiwen Zhang
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Line Christophersen
-
-
Tai Tzu Ying
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Yvonne Li
-
-
Natsuki Nidaira
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Iris Wang
-
-
Bing Jiao He
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Jia Min Yeo
-
-
Yi Man Zhang
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Yue Han
-
-
Chochuwong Pornpawee
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Ga Eun Kim
-
-
Se Young An
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Jin Wei Goh
-
-
Wang Zhi Yi
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
  Singapore Singapore Open, Women Doubles
Tan P.K.L./Thinaah M.
-
-
Iwanaga R./Nakanishi K.
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Miyaura R./Sakuramoto A.
-
-
Aimsaard B./Aimsaard N.
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Jin Y./Wong J.Y.C.
-
-
Rahayu A./Ramadhanti S.F.S.
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Kim S.Y./Kong H.Y.
-
-
Gurazada S./Jaiswal I.
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Lee C. H./Teng C. H.
-
-
Baek H.N./Lee S.H.
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Puspita Sari M.T./Rose R.A.
-
-
Zhang S.X./Zheng Y.
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Kititharakul J./Prajongjai R.
-
-
Birch C./Smith L.
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Jille D./Seinen C.
-
-
Matsuyama N./Shida C.
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Jolly T./Pullela G.
-
-
Yeung N.T./Yeung P.L.
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Hirokami R./Kato Y.
-
-
Macpherson J./Torrance C.
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
  Singapore Singapore Open
Tzu Wei Wang
-
-
Kunlavut Vitidsarn
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Nhat Nguyen
-
-
Tze Yong Ng
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Brian Yang
-
-
Rasmus Gemke
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Shi Feng Li
-
-
Cheam June Wei
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Cheuk Yiu Lee
-
-
Kean Yew Loh
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Ka Long Angus Ng
-
-
Ginting Anthony
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Christo Popov
-
-
Misha Zilberman
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
Weng Hongyang
-
-
Zii Jia Lee
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید