0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K24 Cyber League
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۰
۱۱۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۳
۹۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۵
۱۰۲
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۸۷
۱۰۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۱۰
۱۰۱
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۸۸
۱۱۸
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Sacramento Kings (Cyber)
۱۱۱
۱۱۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۶
۸۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۹
۱۱۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۱۲
۱۰۵
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۴
۱۰۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۶
۱۰۳
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۵
۱۰۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۷
۱۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۸
۱۰۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۹
۹۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۶
۸۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Sacramento Kings (Cyber)
۱۱۶
۱۲۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۱۰۵
۱۲۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۲
۱۰۰
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۹۲
۱۱۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۲
۱۰۰
Sacramento Kings (Cyber)
inprogress
۱۸:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۴۰
۵۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۱۹:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۵
۴
New York Knicks (Cyber)
inprogress
۱۹:۵۰
  World NBA 2K24 1x1
LeBron James
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۱:۳۵
Michael Jordan
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۵۵
Jimmy Butler
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۱۶:۳۵
Jimmy Butler
۱۰
۱۲
Joel Embiid
Finished
۰۰:۰۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۱۵
LeBron James
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۵
Jimmy Butler
۴
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۰:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۰:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۰۵
LeBron James
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۰۱:۱۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۱:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۳۵
LeBron James
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۰۲:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۲:۱۵
Kevin Durant
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۲:۲۵
Luka Doncic
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۳۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۲:۴۵
Stephen Curry
۱۰
۱۲
Joel Embiid
Finished
۰۲:۵۵
Kevin Durant
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۳:۱۵
Luka Doncic
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۳:۲۵
LeBron James
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۳:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Kevin Durant
Finished
۰۳:۴۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۰۵
Joel Embiid
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۴:۲۵
NIkola Jokic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۴:۳۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۴۵
Michael Jordan
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۴:۵۵
LeBron James
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۵:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۵:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۰۵:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۳۵
Kobe Bryant
۱۲
۵
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۰۵:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۰۶:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۶:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۶:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Finished
۰۶:۳۵
Michael Jordan
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۷:۰۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۱۵
LeBron James
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۷:۲۵
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۵
Luka Doncic
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۴۵
Joel Embiid
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۵۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۰۵
Stephen Curry
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۱۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۸:۲۵
Kevin Durant
۱۰
۶
Luka Doncic
inprogress
۰۸:۳۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۸:۴۵
LeBron James
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۰۸:۵۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۹:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۱۵
LeBron James
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۰۹:۳۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Michael Jordan
Finished
۰۹:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۰۹:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۰:۰۵
Michael Jordan
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۰:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۰:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۰:۳۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۰:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۰:۵۵
LeBron James
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۱:۰۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۱:۱۵
Michael Jordan
۵
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۲۵
NIkola Jokic
۸
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۱:۴۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۱:۵۵
Kobe Bryant
۱۴
۱۶
LeBron James
Finished
۱۲:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۲:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۲:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۳۵
Stephen Curry
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۹
Kevin Durant
Finished
۱۲:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۰۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۱۳:۱۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۰
Stephen Curry
Finished
۱۳:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۳:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۱۳:۴۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۵۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۰۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۴:۱۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۴:۲۵
Stephen Curry
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۳۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۴:۴۵
Joel Embiid
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۰۵
LeBron James
۱۱
۵
NIkola Jokic
Finished
۱۵:۱۵
Michael Jordan
۹
۱۱
Stephen Curry
Finished
۱۵:۲۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۵:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۱۵:۵۵
LeBron James
۱۰
۱۲
Kevin Durant
Finished
۱۶:۰۵
Joel Embiid
۸
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۶:۱۵
Luka Doncic
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۱۶:۲۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۶:۴۵
Jimmy Butler
۸
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۱۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۷:۲۵
Kevin Durant
۱۴
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۳۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۷:۴۵
Luka Doncic
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۷:۵۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۰۵
Michael Jordan
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۷
NIkola Jokic
Finished
۱۸:۳۵
Jimmy Butler
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۸:۴۵
Stephen Curry
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۶
Kevin Durant
Finished
۱۹:۰۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۹:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۹:۳۵
Jimmy Butler
۱۰
۷
Michael Jordan
inprogress
۱۹:۴۵
LeBron James
-
-
Kobe Bryant
بازی شروع نشده است
۱۹:۵۵
  World NBA 2K23 Cyber Euro League
Crvena Zvezda (cyber)
۸۱
۷۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Barcelona (Cyber)
۱۰۶
۱۰۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۵
۷۷
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۵
۷۳
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Barcelona (Cyber)
۷۳
۶۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۸۱
۷۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Real Madrid (cyber)
۷۰
۷۲
Monaco (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۸
۶۷
Monaco (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۵
۷۴
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Zalgiris (cyber)
۵۹
۸۱
Monaco (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۵۹
۷۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Partizan (cyber)
۷۸
۷۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Monaco (cyber)
۸۱
۶۰
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۴
۸۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۵
۹۱
Partizan (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۷
۶۹
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۶
۸۰
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۷۱
۵۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۹۷
۶۸
Monaco (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۰
۷۹
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Zalgiris (cyber)
۵۱
۸۸
Partizan (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Monaco (cyber)
۸۲
۸۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۶۲
۸۳
Barcelona (Cyber)
inprogress
۰۷:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۸۲
۸۷
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۷۱
۸۶
Monaco (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۶
۸۱
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۸۹
۹۲
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Zalgiris (cyber)
۶۹
۸۱
Monaco (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۸۹
۶۶
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Real Madrid (cyber)
۸۴
۵۳
Maccabi (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۷۵
۸۳
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Partizan (cyber)
۷۶
۶۴
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۲
۷۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Real Madrid (cyber)
۸۹
۷۶
Maccabi (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Monaco (cyber)
۶۲
۹۴
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۷
۸۶
Zalgiris (cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۹
۹۰
Barcelona (Cyber)
inprogress
۱۸:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۴۰
۴۷
Maccabi (cyber)
inprogress
۱۹:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۲۳
۱۹
Real Madrid (cyber)
inprogress
۱۹:۳۵
  World H2H GG League (4x5 mins)
Dallas Mavericks (BOOGIE)
۵۹
۵۶
Phoenix Suns (KENSHO)
Finished
۰۰:۰۲
Memphis Grizzlies (PATIENCE)
۶۴
۶۵
Los Angeles Lakers (LAZARUS)
Finished
۰۰:۱۲
Dallas Mavericks (BOOGIE)
۶۴
۶۷
Golden State Warriors (OREZ)
Finished
۰۰:۳۴
Memphis Grizzlies (PATIENCE)
۴۰
۵۳
Milwaukee Bucks (CYPHER)
Finished
۰۰:۴۴
Cleveland Cavaliers (COMMANDO)
۵۸
۵۶
Phoenix Suns (KENSHO)
Finished
۰۱:۰۶
Boston Celtics (HAZE)
۶۶
۵۲
Los Angeles Lakers (LAZARUS)
Finished
۰۱:۱۶
Milwaukee Bucks (CYPHER)
۵۰
۵۳
Los Angeles Lakers (LAZARUS)
Finished
۰۱:۴۸
Golden State Warriors (OREZ)
۷۲
۶۳
Cleveland Cavaliers (COMMANDO)
Finished
۰۲:۱۰
Phoenix Suns (KENSHO)
۵۸
۶۱
Dallas Mavericks (BOOGIE)
Finished
۰۲:۴۲
Milwaukee Bucks (CYPHER)
۶۰
۶۶
Boston Celtics (HAZE)
Finished
۰۲:۵۲
Golden State Warriors (OREZ)
۹۲
۹۴
Dallas Mavericks (BOOGIE)
Finished
۰۳:۱۴
Los Angeles Lakers (LAZARUS)
۶۶
۵۷
Memphis Grizzlies (PATIENCE)
Finished
۰۳:۲۴
Phoenix Suns (KENSHO)
۶۱
۷۸
Cleveland Cavaliers (COMMANDO)
Finished
۰۳:۴۶
Milwaukee Bucks (CYPHER)
۵۲
۴۴
Memphis Grizzlies (PATIENCE)
Finished
۰۳:۵۶
Los Angeles Lakers (KENSHO)
۶۲
۵۶
Milwaukee Bucks (OREZ)
Finished
۰۴:۵۰
Dallas Mavericks (HAZE)
۸۵
۸۲
Cleveland Cavaliers (LAZARUS)
Finished
۰۶:۰۴
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
۴۸
۶۷
Milwaukee Bucks (OREZ)
Finished
۰۶:۵۸
Milwaukee Bucks (OREZ)
۵۸
۷۷
Los Angeles Lakers (KENSHO)
Finished
۰۸:۰۲
Los Angeles Lakers (KENSHO)
۵۸
۶۳
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
Finished
۰۹:۰۶
Dallas Mavericks (HAZE)
۷۱
۷۳
Cleveland Cavaliers (LAZARUS)
Finished
۰۹:۴۸
Memphis Grizzlies (RUTHLESS)
۶۵
۴۵
Los Angeles Lakers (CONTENDER)
Finished
۱۱:۴۰
Los Angeles Lakers (CONTENDER)
۶۵
۵۸
Memphis Grizzlies (RUTHLESS)
Finished
۱۴:۵۲
Los Angeles Lakers (JOLLY)
۵۵
۶۰
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۶:۵۰
Golden State Warriors (SCORCH)
۷۴
۶۶
Dallas Mavericks (CONTENDER)
Finished
۱۷:۳۲
Memphis Grizzlies (OMEN)
۳۹
۶۷
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۷:۵۴
Dallas Mavericks (CONTENDER)
۷۲
۷۴
Cleveland Cavaliers (CASCADE)
Finished
۱۸:۳۶
Boston Celtics (APEX)
۸۰
۵۷
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۸:۵۸
Phoenix Suns (RUTHLESS)
۲۵
۲۸
Golden State Warriors (SCORCH)
inprogress
۱۹:۴۰
  World NBA 2K24 Cyber Championship
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۱
۱۰۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۹:۲۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۲۲
۱۰۵
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۱:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۵
۱۱۹
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۲:۱۴
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید