0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Europe TT Elite Series
Piotr Strus
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۰۰
Mikolaj Szalinski
۳
۲
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۴۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۱۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Piotr Strus
Finished
۰۲:۱۰
Mateusz Golebiowski
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Seroka Szymon
۲
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۰:۱۰
Szymon Radlo
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۴۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۰:۵۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۱:۰۰
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۲۰
Szymon Radlo
۱
۳
Michal Minda
Finished
۰۳:۲۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۴۰
Piotr Strus
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۳۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۵۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۲:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۵:۰۰
Karol Wisniewski
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۰۵:۲۰
Marcin Jadczyk
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۰۵:۴۰
  Czech Republic Pro League
Ondrej Kucirek
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۰:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Marek Sedlak
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۲
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Josef Medek
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۳۰
Tonar Lukas
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۰۱:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Tomas Andrle
Finished
۰۲:۰۰
Tonar Lukas
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۰۰
Vaclav Hruska Jr
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Filip Theodor
۰
۳
Roman Hudeczek
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Pros
۳
۲
Roman Jonas
Finished
۰۰:۰۰
Tibor Kolenic
۳
۰
Josef Zanda
Finished
۰۰:۳۰
Filip Theodor
۲
۳
Borek Moravec
Finished
۰۰:۳۰
Roman Jonas
۲
۳
Ondrej Pros
Finished
۰۰:۳۰
Roman Hudeczek
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۰
Eric Maresh
Finished
۰۱:۰۰
Mihail Trinta
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۱:۰۰
Michal Jakes
۳
۲
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Martin Sochor
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Fojt
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۰۳:۳۰
Marek Sedlak
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۳:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Radim Pavelka
۳
۱
Martin Sochor
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Andrle
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Prokupek
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Adamec
۱
۱
Pavel Fojt
inprogress
۰۵:۰۰
Martin Sochor
۱
۱
Marek Sedlak
inprogress
۰۵:۰۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Radim Pavelka
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Tomas Andrle
-
-
Milan Smrcek
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Marek Sedlak
-
-
Tonar Lukas
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
Pavel Fojt
-
-
Plachy Jiri
بازی شروع نشده است
۰۶:۰۰
  Russia Liga Pro
Maksim Dukhin
۱
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۱:۰۰
Vasiliy Rudenko
۳
۰
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۱۵
Maksim Mameka
۳
۰
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۱
Timur Molchanov
Finished
۰۳:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۲
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Maksim Dukhin
Finished
۰۰:۰۰
Roman Astreev
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۱
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۲۰
Andrey Pravdnov
۳
۱
Lopatin Sergey
Finished
۰۱:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Lopatin Sergey
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Evgeny Anisimov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Dukhin
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۳
۲
Stepan Kutepov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۳:۱۵
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Oleg Popov
۲
۳
Alexander Serebrennikov
Finished
۰۳:۳۰
Stepan Kutepov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Nikolay Tarasenkov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۴:۱۵
Alexander Serebrennikov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۰۴:۳۰
Evgeny Anisimov
۲
۲
Vasiliy Rudenko
inprogress
۰۴:۴۵
Lopatin Sergey
۲
۲
Roman Astreev
inprogress
۰۴:۴۵
  Ukraine WIN CUP
Oleksandr Liushnia
۳
۱
Sergey Zavinskiy
Finished
۰۰:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۲
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۰:۱۵
Sergey Zavinskiy
۰
۳
Igor Tridukh
Finished
۰۰:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۰:۴۵
Yuryi Shchepanskyi
۲
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۱:۱۵
Yuryi Shchepanskyi
۳
۱
Vladislav Kalugin
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Pisklov
۳
۲
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۰۰
Denys Scherbak
۱
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۲:۱۵
Bogdan Gusak
۳
۱
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۲:۳۰
Oleksandr Ivashkin
۲
۳
Vladislav Kalugin
Finished
۰۲:۴۵
Denys Scherbak
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۳:۱۵
Bogdan Gusak
۱
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۳:۳۰
Roman Shtukovanyi
۰
۱
Sergey Pisklov
inprogress
۰۵:۰۰
Roman Shtukovanyi
-
-
Bogdan Gusak
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Davit Vardanyan
۳
۰
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۱۰
Ararat Smoyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۰:۵۰
Alexander Sahakyan
۰
۳
Ashot Shapaghatyan
Finished
۰۰:۵۰
Alexander Sahakyan
۱
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۳۰
Ernest Apriyan
۱
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۱:۵۰
Vahe Hambardzumyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۳۰
Samvel Parsadanyan
۳
۱
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۲:۵۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۰
Vahe Hambardzumyan
Finished
۰۳:۳۰
Ernest Apriyan
۱
۳
Samvel Parsadanyan
Finished
۰۳:۳۰
  World TT-CUP
Matej Beran
۲
۳
Ales Brandtl
Finished
۰۰:۲۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۰:۲۵
Emil Nowak
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۰۰:۳۰
Martin Filipek
۰
۳
Milos Frydl
Finished
۰۰:۵۵
Matej Beran
۳
۰
Ales Brandtl
Finished
۰۰:۵۹
Bartlomiej Mleczko
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۰۱:۰۰
Muhlhauser Zdenek
۱
۳
Marat Filip
Finished
۰۱:۲۵
Milos Frydl
۳
۰
Martin Filipek
Finished
۰۱:۵۵
Valois Kayque
۳
۱
Bartek Wisniewski
Finished
۰۲:۳۰
Maciej Lamer
۱
۳
Mecik Patryk
Finished
۰۲:۵۰
Marcin Raczek
۳
۲
Stapor Rafal
Finished
۰۳:۰۰
Luis Meneses
۲
۳
Tony Hu
Finished
۰۳:۰۵
Valois Kayque
۳
۰
Stapor Rafal
Finished
۰۳:۳۰
Bartek Wisniewski
۳
۲
Marcin Raczek
Finished
۰۴:۰۰
Valois Kayque
۲
۳
Marcin Raczek
Finished
۰۴:۳۰
Stapor Rafal
-
-
Bartek Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۵:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید